cz gb de sk pl

NOVINKA - schválené DOČASNÉ ocelové svodidlo pro prodej nebo pronájem v úrovni zadržení T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

O NÁS

Svodidla – VESIBA, s.r.o.                                         Silniční, dočasné, mostní, zábradelní, lehce rozebíratelná a otevírací pro přejezdy SDP

Naše obchodní společnost se specializuje na kompletní dodání a montáž všech certifikovaných typů zádržných systémů používaných v oboru silničního stavitelství. Svodidlové systémy jako záchytné bezpečnostní zařízení se používají na všech typech pozemních komunikací, kterými jsou silnice, dálnice, rychlostní komunikace a místní komunikace. Společnost si za dobu svého působení vydobyla významnou pozici na trhu silničního stavitelství a je jedním z předních dodavatelů a montážních společností, která se specializuje na záchytná bezpečnostní zařízení v České republice. Odborná montáž je prováděna na základě platných technických podmínek vlastním technickým vybavením.

VÝHRADNÍ SMLUVNÍ ZÁSTUPCE A DISTRIBUTOR SVODIDEL voestalpine V ČR

Společnost VESIBA, s.r.o. je v České republice sídlící v Praze jediným výhradním smluvním distributorem a obchodním a technickým zástupcem zástupcem svodidlových systémů rakouského výrobce Voestalpine, používaných v silničním stavitelství v České republice a má vydány platné schvalovací protokoly pro svodidlové systémy od Ministerstva dopravy a ŘSD ČR dle TP 114 a Dodatku č. 1 k TP 114 ze dne 1.4.2016 k použití na všech typech pozemních komunikací v České republice.

NOVINKOU jsou nově schválené technické podmínky TPV 168/2016 voestalpine, které splňují požadavky TP 114 a Dodatku č. 1 k TP 114 ze dne 1.4.2016! Poslední novinkou je schválené oboustranné ocel. svodidlo voestalpine ve stupni zadržení H2 a H3 se svodnicí S2A.

KB2 RH2 C silniční jednostranné voestalpine KB2 RH2 C mostní - zábradelní voestalpine KB2 MH2 C oboustranné voestalpine KB2 MH3 C oboustranné voestalpine

Nové a moderní schválené svodidlové systémy S2 voestalpine jsou s úrovní zadržení H2 a H3 jako jednostranné, oboustranné a mostní. Jsou velice jednoduché pro montáž na pozemní komunikace, výrazně lehčí oproti jiným systémům a tudíž i cenově levnější oproti jiným typům používaných v České republice.

VÝHRADNÍ ZÁSTOUPENÍ SVODIDEL voestalpine

Jsme výhradním smluvním distributorem a zástupcem certifikovaných a schválených rakouských zádržných svodidlových systémů typu voestalpine v České republice. Nabízíme schválené systémy ve všech stupních zadržení N2, H1, H2, H3, H4 SVODIDLOVÉ SYSTÉMY voestalpine Œ mají provedeny nárazové zkoušky akreditovanou zkušebnou, přičemž splňují požadavky evropských norem EN 1317-2, 5 a vyhovují všem legislativním požadavkům pro jejich používání na silnicích v České republice. Naše společnost je držitelem certifikátu QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009. Svodidla typu voestalpine tzv. KREMSBARRIER jsou certifikovaná a schválená k použití Ministerstvem dopravy a ŘSD ČR na všech typech pozemních komunikací na základě schválených technických podmínek ŘSD a MDČR (TPV 168/2016).

VÝHRADNÍ ZÁSTOUPENÍ LAURA METAAL - OCELOVÝCH MOBILNÍCH SVODIDEL H2 otevíracích a lehce rozebiratelných, a nově i dočasných ocelových svodidel pro přesměrování dopravy v úrovní zadržení T3 W2, nově schváleno ŘSD ČR a MDČR ze dne 8.12.2016! Nově výhradně zastupujeme certifikovaná a schválená mobilní ocelová svodidla lehce rozebíratelná BARRIERGUARD 800 a otevíratelná svodidla BARRIERGUARD 800 Opening Gate pro přejezdy středního dělícího pásu, pro rychlé rozebrání nebo otevření přejezdu SDP a potřeby IZS v zádržnosti H2 (TPV 246/2016).

Schválení ŘSD+MD ČR - BG 600 dočasné TPV 246/2016 BG 800 + BG 800 Opening Gate Certifikát BG 800 Prohlášení o vlastnostech BG 800

   BARRIERGUARD 600 – dočasné ocelové mobilní svodidlo pro                            BARRIERGUARD 800 - montáž lehce rozebíratelného svodidla 
     rozdělení jízdních pruhů a přesměrování dopravy T3 W2                        v úrovni zadržení H2 na dálnici v úseku přejezdu SDP (délka 120 m)                         
 

BARRIERGUARD 600 - je mobilní dočasné ocelové svodilo pro rozdělení jízdních pruhů a přesměrování dopravy v úrovni zadržení T3 W2

Je to novinka na trhu, která se používá na rozdělení jízdních pruhů při potřebě krátkodobých nebo dlouhodobých uzavírek pozemních komunikací např. "Modernizace dálnice D1", jsou schválená ŘSD ČR a MDČR k použití při opravách silničních a dálničních úseků, splňující veškeré parametry dočasného mobilního tzv. "nízkého svodida" nahrazující dopravní značení. SLOŽENÍ DOČASNÉHO OCELOVÉHO SVODIDLA - základní díl (délky 6m), koncový díl, odrazka

Nabízíme prodej nebo pronájem ocelových dočasných svodidel T3 W2

Dočasná mobilní ocelová svodidla jsou schválena Ministerstvem dopravy ČR na základě rozhodnutí o schválení MDČR č.j.: 317/2016-120-TN/4 a vyhovují podle technických parametrů požadavkům na modernizaci dálničních úseků (např. Modernizace dálnice D1, rekonstrukce silnic):

Požadavky ŘSD ČR na dočasná mobilní svodidla Vyhovují požadavkům (ANO/NE)
DOČASNÁ SVODIDLA - ocelová, ocelovo-betonová, betonová ANO
ÚROVEŃ ZADRŽENÍ nejméně musí mít úroveň T3 ANO
PRACOVNÍ ŠÍŘKA nejvýše v parametru W3 ANO (tato splňují lepší parametr W2)
KONSTRUKČNÍ ŠÍŘKA v patě může být max. 500 mm ANO (tato má 250 mm)
VÝŠKA musí být min. 500 mm, max. 600 mm ANO (tato má 600 mm)
ODRAZKY musí být vyměnitelné, splňující něm. předpis z r. 1997 ANO
ZKOUŠENO dle směrnice EN 1317-2 ANO
SCHVÁLENÍ MDČR a ŘSD ČR ANO
MONTÁŽNÍ NÁVOD ANO

Jednoduchý svodidlový systém se zástrčným a zasouvacím koncem bez nutnosti šroubování oproti betonovým systémům, jednoduší na nakládání a lepší technické parametry a tudíž i výhodnější cena, bezpečná varianta pro ochranu dělníků a pracoviště při rekonstrukcích dálničních úseků pro potřeby krátkodobé nebo dlouhodobé uzavírky dálničních úseků nahrazující dočasné dopravního značení.

SLOŽENÍ DOČASNÉHO MOBILNÍHO OCELOVÉHO SVODIDLA - základní díl (délky 6m), koncový díl, odrazka

SVODIDLA PRO PŘEJEZDY SDP – Novinka ve stupni zadržení H2 propřejezdy SDP

Nově nabízíme schválený typ holandského mobilního ocelového svodidla BARRIERGUARD 800 ve stupni zadržení H2 a BARRIERGUARD 800 Opening Gate ve stupni zadržení H2 pro přejezdy středního dělícího pásu. Jedná se o průběžné svodidlo snadno rozebíratelné nebo otevíratelné pro potřeby rychlého přesměrování dopravy nebo potřeby IZS. Schváleno na základě TPV 246/2016. Platné certifikáty a prohlášení o vlastnostech výrobku a schválení od Ministerstva dopravy a ŘSD ČR k použití především na přejezdných pásech středního dělícího pruhu dálnice, rychlostní komunikace nebo silnice I. třídy. Předností je časově rychlý a cenově výhodný  tzv."zacvakávací systém" bez nutnosti šroubování oproti obdobným systémům, velké časové úspory při montáži a při otevření přejezdu SDP při přesměrování provozu není potřeba dalšího nákladného technického vybavení.

Technické vybavení společnosti umožňuje provádět související údržbové práce při opravách záchytných zařízení a při odstraňování vzniklých škod na majetku po dopravních nehodách na silnicích, mostních objektech nebo při výměnách svodidel při požadavku zvýšení stupně zadržení. Dodání a instalace všech typů svodidlových systémů v různých stupních zádržností provádíme vlastní strojní technikou a technickým vybavením dle požadavku zákazníka. Montáž je prováděna odborně vlastním strojním a technickým vybavením.