cz gb de sk pl

NOVINKA - schválené DOČASNÉ ocelové svodidlo pro prodej nebo pronájem v úrovni zadržení T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

VESIBA - smluvní zástupce VOESTALPINE

VÝHRADNÍ SMLUVNÍ ZÁSTUPCE A DISTRIBUTOR SVODIDEL voestalpine v ČR

VŠECHNY SCHVÁLENÉ TYPY MÁME PRO ZÁKAZNÍKY IHNED K ODBĚRU NA SKLADĚ V ČR

Společnost VESIBA, s.r.o. je v České republice sídlící v Praze jediným výhradním smluvním distributorem a obchodním a technickým zastoupením svodidlových systémů rakouského výrobce Voestalpine, používaných v silničním stavitelství v České republice a má vydány platné schvalovací protokoly pro svodidlové systémy od Ministerstva dopravy a ŘSD ČR dle TP 114 a Dodatku č. 1 k TP 114 ze dne 1.4.2016 k použití na všech typech pozemních komunikací v České republice.

Firma Voestalpine Straßensicherheit GmbH, se specializuje na výrobu záchytných svodidlových systémů označovaných jako "KREMSBARRIER" splňující přísné požadavky na výrobní kvalitu všech konstrukčních dílů. Veškeré prvky jsou vyvíjeny a vyráběny moderními technologiemi přímo ve výrobním závodě v Rakousku. Koncern Voestalpine AG je předním celosvětovým producentem a zároveň výrobcem mnoha ocelářských výrobků používaných ve strojírenství, ve stavebnictví, automobilovém průmyslu, logistice, do jehož skupiny patří i výrobce silničních a mostních záchytných systémů, který zahrnují široké spektrum úrovní zadržení N2, H1, H2, H3, H4b s mnoha variantami pracovních šířek.

SCHVÁLENÍ PRO SVODIDLA

Svodidla voestalpine jsou řádně certifikovaná a odzkoušená dle EN 1317-2, 5. Jejich kvalita byla ověřena nárazovými zkouškami akreditovanou zkušebnou v EU, mají platné CE certifikáty, jsou schválená pro použití na všechny typy pozemních komunikací Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Minsterstvem dopravy ČR, přičemž svodidlové systémy voestalpine mají schválené technické podmínky TPV 168/2016 a tudíž splňují všechny legislativní požadavky pro jejich používaní na všech typech pozemních komunikacích v České republice. (viz. schválení při kliknutí na typ svodidla)

SVODIDLOVÉ SYSTÉMY voestalpine MÁME SKLADEM V ČR IHNED K ODBĚRU

TECHNICKÉ PODMÍNKY Platnost od TP Schválení MD *
TP 168/2011 1.7.2011
DODATEK č. 1/2012 1.6.2012
DODATEK č. 2/2013 1.7.2013
DODATEK č. 3/2014 - NOVINKA 1.5.2014
DODATEK č. 4/2014 - NOVINKA 1.11.2014 PDF PDF

* Výše uvedená schválení byla nahrazena samostatnými schvalovacími protokoly MDČR na základě změny TP 114 a Dodatku č. 1 k TP 114 ze dne 1.4.2016, které naleznete v Tabulce typů zádržností u každého svodidlového systému.

SVODIDLA VE VŠECH STUPNÍCH ZADRŽENÍ

Záchytné bezpečnostní systémy voestalpine jsou schváleny ve všech stupních zadržení N2, H1, H2, H3, H4b. Tato svodidla umožňují široký výběr typu svodidlového systému již v přípravě projektování stavby, které obsahují široké spektrum pracovních šířek pro různé situace. Jejich použití umožňuje komplexní řešení od jednoduchého provedení systému, po časovou rychlost montáže a celkové cenové úspory při realizaci a to v požadované kvalitě. Svodidla typu voestalpine KREMSBARRIER jsou certifikovaná a pro jejich usazování na silnicích a mostních objektech jsou schválena Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na základě technických podmínek TPV 168/2016. Voestalpine nabízí možnost výběru z mnoha typů certifikovaných svodidel i se spodní ochranou svodnicí nebo s přídavným madlem na svodidlo nebo s ochranným prvkem pro motocyklisty (KB1 RN2 V bikePROTECT).

Cenově nejlevnější schválený mostní svodilový systém KB1 RH1 C v úrovni zadržení H1 (mosty, římsy, propustky)

SVODIDLA SE ZNAČKOU CE

Všechna námi nabízená silniční, mostní a zábradelní svodidla voestalpine byla řádně odzkoušena nárazovými zkouškami akreditovaným zkušebním ústavem, mají platné certifikáty vydané evropským certifikačním orgánem s označení CE a jsou schválena k používání na všech typech pozemních komunikací splňující všechny požadavky platných ČSN a EN. Svodnice voestalpine mají profily typu S1, S2A, S3, které mají přechodové díly, a tudíž je možné napojovat je i na různé typy svodidlových systémů. Pro ukázky z některých realizací přejděte do oddílu Fotogalerie.

INSTALACE A PRODEJ SVODIDEL

Naše společnost provádí dodávky, beranění, instalace, montáže na silnice I., II. III. třídy, dálnice, místní komunikace, parkovací domy, cyklostezky, parkoviště, halové a skladové areály. Technické zázemí a strojní vybavení umožňuje provádět i některé související údržbové práce na dopravních zařízeních při odstraňováním vzniklých škod na majetku správců pozemních komunikací po dopravních nehodách. Naše služby využívají přední stavební společnosti z oboru silničního stavitelství a investoři. Pro bližší představu přejděte do oddílu Reference.