cz gb de sk pl

Dodávky, instalace a opravy silničních a zábradelních svodidel, pro haly: N2, H1, H2, H3, H4b, pro prejazdy SDP a mobilné T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

Barrierguard

BARRIERGUARD 800 – ZVODIDLO MOBILNÉ NA PREJAZDY

Novinka H2 – TP 246/2016 mobilné oceľové zvodidlo ľahko rozoberateľné alebo otváracie na prejazdy stredného deliaceho pásuschválené na použitie Ministerstvom dopravy a ŘSD ČR v TPV 246/2016, spĺňa požiadavky TP 114  platných od 04/2018! Jediný mobilný ľahko rozoberateľný a otvárací zvodidlový systém schválený MDČR, ktorý je možné jednoducho a rýchlo namontovať, bez použitia špeciálnej techniky za najvýhodnejšiu cenu.

  • Holandské certifikované oceľové zvodidlové systémy na prejazdy stredného deliaceho pásu v stupni zachytenia H2 ľahko rozoberateľné alebo otváracie predstavujeme ako novinku v Českej republike. Tieto zvodidlové systémy sú jednoducho napojiteľné na ďalšie zvodidlové systémy iných výrobcov.
  • BARRIERGUARD 800 a BARRIERGUARD 800 Opening Gate je možné použiť ako zvodidlo mobilné alebo ako trvalé a ako otvárateľné v prejazdoch stredného deliaceho pásu diaľnice, rýchlostnej komunikácie alebo cesty I. triedy. Toto ľahko rozoberateľné oceľové zvodidlo v stupni zachytenia H2 je schválené na prejazdy stredného deliaceho pásu a potreby IZS. Ide o zvodidlový systém, ktorý sa používa v niekoľkých štátoch EÚ, USA, Austrálii a na Novom Zélande. JE NAPOJITEĽNÉ NA AKÉKOĽVEK INÉ ZVODIDLO JEDNODUCHÝM SPÔSOBOM.
  • Výhodou oproti obdobným teraz používaným systémom je ich jednoduchosť, rýchlosť montáže a aj prípadnej demontáže, keď nie je potrebná špeciálna technika na ich montáž ako pri obdobných systémoch, ktoré sa v súčasnosti používajú v Českej republike a využívajú iba skrutkové spoje.
  • Tzv. „zacvakávací systém“ so zástrčným a zasúvacím koncom.

Schválenie Ministerstva dopravy – BG 800

Certifikát BG 800

Vyhlásenie o vlastnostiach BG 800