cz gb de sk pl

Dodávky, instalace a opravy silničních a zábradelních svodidel, pro haly: N2, H1, H2, H3, H4b, pro prejazdy SDP a mobilné T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

SLUŽBY

INŠTALÁCIA OCEĽOVÝCH CESTNÝCH A ZÁBRADĽOVÝCH ZVODIDIEL

DODANIE A PREDAJ PO CELEJ ČESKEJ REPUBLIKE:

 • Cestné, mostné a zábradľové certifikované a schválené oceľové zvodidlá typu VOESTALPINE a ARCELOR MITTAL máme pre zákazníkov IHNEĎ NA SKLADE v ČR (Svodidlá sú schválené Ministerstvom dopravy ČR a ŘSD ČR na použitie na všetkých typoch komunikácií)
 • oceľové dočasné zvodidlá (predaj alebo prenájom) BARRIERGUARD 600 v úrovni zachytenia T3 W2 na rekonštrukcie diaľničných úsekov, na presmerovanie prevádzky a dopravy, vyhovujú požiadavkám ŘSD ČR a MDČR (NOVINKA na trhu)
 • oceľové zvodidlá, ľahko rozoberateľné zvodidlá BARRIERGUARD 800 v H2 na prejazdy SDP a potreby IZS (holandské) novo v TPV 246/2016, schválené ŘSD ČR a MDČR, plnia požiadavky PPK-SVO 01/2016 a TP 114 z 04/2018 (NOVINKA na trhu)
 • oceľové zvodidlá otvárateľné (s otváracou časťou) BARRIERGUARD 800 Opening Gate v stupni zachytenia H2 na prejazdy SDP a potreby IZS (holandské) novo v TPV 246/2016, schválené ŘSD ČR a MDČR, plnia požiadavky PPK-SVO 01/2016 a  TP 114 z 04/2018 (NOVINKA na trhu)
 • oceľové zvodidlá NH4, AM (české), na sklade
 • oceľové zvodidlá NH3, VARIOGUARD (nemecké),
 • mobilné na prejazdy SDP BARRIERGUARD 800, BARRIERGUARD 800 Opening Gate (holandské)
 • mobilné dočasné na presmerovanie dopravy BARRIERGUARD 600 (holandské)
 • betónové zvodidlá NEW YERSEY
 • oceľové cestné a zábradľové zvodidlá voestalpine s certifikovaných prídavným držadlom
 • zábradľové zvodidlá – na mosty, mostíky, priepusty KB1 RH2 K, KB2 RH2 C, KB2 RH2 K, KB1 RH3, KB3 RH3 V, KB3 RH4 V
 • zábradľové výplne – zvislé tyče, vodorovné tyče, siete, polykarbonát
 • dodatočné schválené držadlo na zvodidlo vedúce pozdĺž chodníka
 • atypická špeciálna úprava a výroba
 • betónové zvodidlo NEW JERSEY – jednostranné, obojstranné, koncové
 • spojovací materiál – skrutky, podložky, matice
 • smerové plastové stĺpiky a reflexné odrazky na zvodidlá, plastové stĺpiky zelené proti oslneniu
 • možnosť nákupu a uskladnenia materiálu so zľavou pred realizáciou stavby
 • ukotvenie pre zábradľové zvodidlo, mostné zvodidlo, zábradlie
 • oplotenie okolo diaľnic, halových objektov, FVE elektrární

ZATĹKANIE:

 • stĺpikov do stredného deliaceho pásu diaľnice
 • stĺpikov do krajového pásu cesty
 • stĺpikov k mostným pilierom, mýtnym portálom, podjazdom, k priepustom
 • stĺpikov profilov V, C, U, UE, IPE, SIGMA, HEA
 • stĺpikov do asfaltových podloží
 • stĺpikov do gabionových stien
 • stĺpikov do podloží pre fotovoltické elektrárne FVE

MONTÁŽ NA CESTY A MOSTY:

 • schválené cestné a mostné oceľové zvodidlá vlastnou technikou
 • schválené zábradľové zvodidlá vrátane ukotvenia a podmazania
 • schválené dočasné mobilné zvodidlá na rozdelenie jazdných pruhov pri rekonštrukciách a modernizáciách
 • výškové a smerové zarovnanie zvodidiel
 • zvodidlá dodané objednávateľom
 • plastové stĺpiky, nadstavce a odrazky
 • prídavné certifikované držadlá
 • tlmiče nárazu 80 až 110
 • oplotenie proti zveri

DEMONTÁŽ:

 • použité zvodidlá vrátane ich odvozu a likvidácie
 • dočasné oceľové a betónové zvodidlá
 • zábradlia a zábradľové zvodidlá pri výmene
 • individuálne využitie podľa priania objednávateľa

OPRAVY PO DOPRAVNÝCH NEHODÁCH:

 • oceľové cestné zvodidlá NH, JSNH4, OSNH4, JSNH3, OSNH3, ZSNH4, MS4, JSAM, OSAM, VOEST-ALPINE, KB1 RN2 C (zvodnica 6 m), KB1 RN2 V, KB1 RN2 V bikePROTECT, KB1 RH1 C (zvodnica 4 m + 6 m), KB2 RH2 C (JEDNOSTRANNÉ) KB1 RH1 B, KB1 RH1 V, KB1 RH2, KB1 MH2, KB2 MH2 C (OBOJSTRANNÉ), KB1 RH2 MÜF (prejazd – deliaci pás), KB1 RH2, KB1 RH2 K, KB1 RH3, KB1 MH3, KB2 MH3 C (OBOJSTRANNÉ), KB1 RH3, KB3 RH2, KB3 RH2 B, KB3 RH3 V, KB3 RH4, KB3 RH4 V, KB2 RH2 C, KB2 MH2 C (OBOJSTRANNÉ), KB2 MH3 C (OBOJSTRANNÉ), BARRIERGUARD 800 (ĽAHKO ROZOBERATEĽNÉ OBOJSTRANNÉ), BARRIERGUARD 800 Opening Gate (ĽAHKO ROZOBERATEĽNÉ OBOJSTRANNÉ OTVÁRACIE), BARRIERGUARD 600 (MOBILNÉ DOČASNÉ NA PRESMEROVANIE DOPRAVY T3 W2) 
 • oceľové cestné zvodidlá voestalpine opravujeme do 48 hodín, keďže väčšinu bežných prvkov máme pre zákazníkov na sklade

Vykonávame dodávky, montáže a opravy zvodidlových systémov na diaľnice D, cesty I., II. III. triedy a miestne komunikácie. Vykonávame niektoré súvisiace údržbové práce na opravách bezpečnostných zariadení pri odstraňovaní vzniknutých škôd na majetku po dopravných nehodách. Naše služby využívajú popredné spoločnosti z odboru cestného staviteľstva.