cz gb de sk pl

INSTALACJA STALOWYCH DROGOWYCH I BARIEROWYCH PROWADNIC: N2, H1, H2, H3, H4b, T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

O NAS

Bariery ochronne VESIBA, s.r.o.

Drogowe, tymczasowe, mostowe, łatwe w demontażu i otwierane dla przejazdów pojazdów specjalnego przeznaczenia.

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowych dostawach oraz w montażu wszystkich posiadających certyfikaty typów systemów ochronnych stosowanych w branży budownictwa drogowego. Barierowe systemy ochronne stosowane jako przechwytujące urządzenia bezpieczeństwa stosowane są na wszystkich typach dróg ogólnodostępnych takich jak drogi, autostrady, drogi szybkiego ruchu oraz drogi w ruchu lokalnym.

Firma w okresie swej działalności zyskała znaczącą pozycję na rynku budownictwa drogowego i jest jednym z przodujących dostawców oraz firm montażowych specjalizujących się w urządzeniach bezpieczeństwa drogowego w Republice Czeskiej. Fachowy montaż wykonywany jest na podstawie obowiązujących warunków technicznych z wykorzystaniem własnego sprzętu technicznego.

KB2 RH2 C drogowe jednostronne voestalpine

KB2 RH2 C mostowe barierki voestalpine

KB2 MH2 C drogowe dwustronne voestalpine

KB2 MH3 C dwustronne voestalpine

 Voestalpine i ArcelorMittal

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Przedacz certyfikowanych i homologowanych austriackich i czeskiej przechwytujących systemów bezpieczeństwa typu Voestalpine i ArcelorMittal w Republice Czeskiej. Oferujemy homologowane systemy bezpieczeństwa we wszystkich stopniach energochłonności N2, H1, H2, H3, H4. Nasza firma posiada certyfikat QMS wg ČSN EN ISO 9001:2016 Bariery typu voestalpine tzw. KREMSBARRIER posiadają certyfikat i homologację stosowania wydaną przez Ministerstwo Transportu oraz Dyrekcję Dróg i Autostrad (ŘSD ČR) na wszystkie typy dróg lądowych na podstawie zatwierdzonych warunków technicznych  ŘSD i MDČR.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL SPIE - STALOWYCH BARIER RUCHOMYCH H2 otwieranych i prostych w demontażu oraz nowych i tymczasowych stalowych barier służących do przekierowania  ruchu samochodowego w klasie energochłonności  T3 W2, świeżo zatwierdzone przez ŘSD ČR i MDČR z dnia 8.12.2016! Aktualnie jesteśmy wyłącznym przedstawicielem certyfikowanych i homologowanych barier stalowych szybkiego demontażu BARRIERGUARD 800 i otwieranych barier BARRIERGUARD 800 Opening Gate do przejazdu przez środkowy pas dzielący, do szybkiego demontażu lub otwierania przejazdu dla pojazdów specjalnego przeznaczenia oraz na potrzeby służb drogowych w klasie energochłonności H2 (TPV 246/2016).

Homologacja ŘSD+MD ČR - BG 600 czasowo

TPV 246/2016 BG 800 + BG 800 Opening Gate

Certyfikat BG 800

Oświadczenie o właściwościach technicznych BG 800

 

   BARRIERGUARD 600 tymczasowa bariera stalowa ruchoma BARRIERGUARD 800 – do szybkiego montażu, prosta demontażu, do dzielenia pasów drogowych i przekierowania ruchu drogowego T3 W2 w klasie energochłonności  H2 na autostradzie na odcinkach przejazdu pojazdów specjalnego przeznaczenia (długośc 120 m).

BARRIERGUARD 600 - jest ruchomą tymczasową barierą do podziału pasów drogowych i przekierowania ruchu w klasie energochłonności  T3 W2.

To  nowość na rynku stosowana do podziału pasów drogowych w razie krótko lub długoterminowych zamknięć dróg ogólnodostępnych np. "Modernizacja autostrady D1", zatwierdzone przez ŘSD ČR i MDČR do stosowania podczas remontów odcinków drogowych i autostradowych, spełniających wszystkie parametry tymczasowej przenośnej tzw. "niskiej bariery" zastępującej oznaczenia drogowe. BUDOWA TYMACZAOSWEJ BARIERY OCHRONNEJ - część podstawowa (długość 6 m), część końcowa, odbojnik

Oferujemy sprzedaż lub dzierżawę stalowych tymczasowych barier T3 W2

Tymczasowe przenośne bariery stalowe są zatwierdzone przez Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej na podstawie decyzji o zatwierdzeniu MDČR  nr: 317/2016-120-TN/4,  spełniają zgodnie z parametrami technicznymi wymagania odnośnie modernizacji odcinków autostradowych (np. Modernizacja autostrady D1, przebudowa dróg):

Wymagania RSD CR dla tymczasowych barier ruchomych

Spełniają wymagania (TAK/NIE)

BARIERY TYMCZASOWE - stalowe, stalowo-betonowe, betonowe

TAK

STOPIEŃ ENERGOCHŁONNOŚCI  musi posiadać co najmniej T3

TAK

SZEROKOŚĆ ROBOCZA najwyżej w parametrze R3

TAK (spełniają parametr lepszy W2)

SZEROKOŚĆ KONSTRUKCYJNA w podstawie może maksymalnie wynosić  500 mm

TAK (ta posiada 250 mm)

WYSOKOŚĆ musi wynosić minimalnie 500 mm, maks. 600 mm

TAK (ta posiada 600 mm)

ODBOJNIKI muszą być wymienialne, spełniające niemiecki przepis z roku 1997

TAK

PRÓBY według wytycznych EN 1317-2

TAK

HOMOLOGACJA MDČR i ŘSD ČR

TAK

INSTRUKCJA MONTAŻU

TAK

Prosty system barier ochronnych z wsuwanymi końcówkami i gniazdem bez konieczności skręcania śrubami w przeciwieństwie do systemów betonowych jest łatwiejszy w załadunku, posiada lepsze parametry techniczne oraz korzystniejszą cenę, bezpieczny wariant do ochrony pracowników oraz miejsca robót podczas przebudowy odcinków autostradowych na potrzeby krótko i długoterminowych zamknięć odcinka autostrady zastępujący tymczasowo oznaczenia drogowe.

BUDOWA TYMACZASOWEJ RUCHOWEJ STALOWEJ  BARIERY OCHRONNEJ - część podstawowa (długość 6 m), część końcowa, odbojnik

BARIERY DO UMOŻLIWIENIA PRZEJAZDÓW POJAZDÓW SPECJALNYCH  Nowość stopień energochłonności H2 do przejazdów specjalnych.

Oferujemy aktualnie homologowany typ holenderskiej stalowej bariery BARRIERGUARD 800 o stopniu energochłonności H2 i BARRIERGUARD 800 Opening Gate o stopniu energochłonności H2 do przejazdów przez środkowy pas dzielący. Jest to standardowa bariera, szybka w demontażu służąca do otwierania na potrzeby szybkiego przekierowania ruchu lub dla potrzeb pojazdów służb drogowych. Homologowane na podstawie TPV 246/2016. Obowiązujące certyfikaty i oświadczenia odnośnie właściwości produktu i homologacji z Ministerstwa Transportu oraz Dyrekcji Dróg i Autostrad (RSD CR) do zastosowania przede wszystkim na odcinkach przejazdowych przez środkowy pas dzielący między pasami ruchu autostrady, dróg szybkiego ruchu, dróg klasy I. Zaletą jest szybki w czasie i korzystny cenowo system zatrzaskowy bez konieczności skręcania śrubami, który w porównaniu z innymi systemami daje duże oszczędności czasu podczas montażu i otwierania przejazdu dla pojazdów specjalnych podczas przekierowania ruchu, bez konieczności stosowania kosztownego dodatkowego wyposażenia technicznego.

Zaplecze techniczne firmy umożliwia wykonywanie powiązanych prac utrzymania technicznego podczas napraw urządzeń bezpieczeństwa drogowego oraz podczas usuwania szkód powstałych na skutek wypadków samochodowych na drogach, obiektach mostowych lub podczas wymiany barier ochronnych z powodu wymagania na podniesienie stopnia ich energochłonności. Dostawa i instalacja wszystkich typów systemów ochronnych o różnych stopniach energochłonności wykonujemy przy pomocy własnych maszyn technicznych i wyposażenia technicznego zgodnie z wymaganiami klienta. Montaż jest wykonywany przy pomocy własnego specjalistycznego sprzętu technicznego.