cz gb de sk pl

INSTALACJA STALOWYCH DROGOWYCH I BARIEROWYCH PROWADNIC: N2, H1, H2, H3, H4b, T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

Barrierguard

BARRIERGUARD - BG600 - BARIERA  DO ROZDZIELANIA PASÓW JEZDNI

BARRIERGUARD 600 - jest ruchomą tymczasową barierą do podziału pasów drogowych i przekierowania ruchu w klasie energochłonności  T3 W2

Jest to NOWOŚĆ na rynku stosowana do podziału pasów ruchu w razie konieczności krótkoterminowych zamknięć np. "Modernizacja autostrady D1", zatwierdzona przez Ministerstwo transportu CZ do stosowania podczas napraw odcinków autostradowych i drogowych oraz do przekierowania ruchu pomiędzy pasami drogowymi, spełniająca wszystkie parametry tzw. "niebieskiej listwy ochronnej" zastępującej dotychczasowe oznaczenia drogowe (tzw. "zetka"). System barier ochronnych jest prosty, posiada węższe parametry, szybszy montaż składający się z pojedynczych modułów wyposażonych z gniazda i wtyczki do łatwego tzw. "zatrzaskiwania" poszczególnych elementów.

BG 600 - Zatwierdzenie Ministerstwa Transportu

BG600 - instrukcja montażu

BG600 - Oświadczenie o właściwościach

BARRIERGUARD 600 - jest ruchomą tymczasową barierą do podziału pasów drogowych i przekierowania ruchu w klasie energochłonności  T3 W2

Jest  nowością na rynku stosowanym do podziału pasów drogowych w razie krótko lub długoterminowych zamknięć komunikacji drogowych np. "Modernizacja autostrady D1", zatwierdzone przez Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej do stosowania podczas remontów odcinków drogowych i autostradowych, spełniających wszystkie parametry tymczasowej ruchomej tzw. "niskiej bariery" zastępującej oznaczenia drogowe.

Oferujemy sprzedaż lub dzierżawę stalowych barier tymczasowych

Tymczasowe ruchome bariery stalowe są zatwierdzone przez Ministerstwo transportu CZ na podstawie decyzji o zatwierdzeniu MDČR nr : 317/2016-120-TN/4 i spełniają zgodnie z parametrami technicznymi wymagania odnośnie modernizacji odcinków autostradowych (np. Modernizacja autostrady D1):

Wymagania RSD CR dla tymczasowych barier ruchomych

Spełniają wymagania Dróg i Autostrad (ŘSD ČR)  (TAK/NIE)

BARIERY TYMCZASOWE - stalowe, stalowo-betonowe, betonowe

TAK

STOPIEŃ ENERGOCHŁONNOŚCI   co najmniej T3

TAK

SZEROKOŚĆ ROBOCZA najwyżej w parametrze R3

TAK (spełniają parametr lepszy W2)

SZEROKOŚĆ KONSTRUKCYJNA w podstawie może maksymalnie wynosić 500 mm

TAK (ta posiada 250 mm)

WYSOKOŚĆ musi wynosić minimalnie 500 mm, maks. 600 mm

TAK (ta posiada 600 mm)

ODBOJNIKI muszą być wymienialne, spełniające niemiecki przepis z roku 1997

TAK

PRÓBY według wytycznych EN 1317-2

TAK

HOMOLOGACJA MDČR i ŘSD ČR

TAK

INSTRUKCJA MONTAŻU

TAK

Prosty system barier ochronnych z końcówkami wsuwaną i gniazdem bez konieczności skręcania śrubami w przeciwieństwie do systemów betonowych jest łatwiejszy w załadunku, posiada lepsze parametry techniczne oraz korzystniejszą cenę, bezpieczny wariant do ochrony pracowników oraz miejsca robót podczas przebudowy odcinków autostradowych na potrzeby krótko i długoterminowego zamknięcia odcinka autostrady zastępujący tymczasowo oznaczenia drogowe.

BUDOWA TYMCZASOWEJ RUCHOMEJ STALOWEJ  BARIERY OCHRONNEJ - część podstawowa (długość 6 m), część końcowa, odbojnik część podstawowa (długość 6 m), część końcowa, odbojnik

Celem uzyskania niewiążącej oferty cenowej prosimy o kontakt z naszym działem handlowym pod numerem telefonu  +420 222 324 482