cz gb de sk pl

Dodávky, instalace a opravy silničních a zábradelních svodidel, pro haly: N2, H1, H2, H3, H4b, pro prejazdy SDP a mobilné T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

Barrierguard

BARRIERGUARD – BG600 – ZVODIDLO NA ROZDELENIE JAZDNÝCH PRUHOV

BARRIERGUARD 600 je mobilné oceľové zvodidlo na rozdelenie jazdných pruhov a presmerovanie dopravy v požadovanej úrovni zachytenia T3 W2.

Je to NOVINKA na trhu, ktorá sa používa na rozdelenie jazdných pruhov v potrebe krátkodobých uzávierok napr. „Modernizácia diaľnice D1“, schválená Ministerstvom dopravy ČR na použitie pri opravách cestných a diaľničných úsekov a presmerovanie dopravy medzi jazdnými pruhmi, spĺňajúca všetky parametre mobilného tzv. „nízkeho zvodidla“ nahradzujúca dočasné dopravné značenie (tzv. „zetka“). Zvodidlový systém je jednoduchý, parametrovo užší a rýchlejší na montáž. Skladá sa z jednotlivých modulov, ktoré sú vybavené zástrčným a zásuvným koncom pre jednoduché tzv. „zacvaknutie“ medzi jednotlivými dielmi.                                    

BG600 – Schválenie Ministerstva dopravy

BG600 – montážny návod

BG600 – Vyhlásenie o vlastnostiach

BARRIERGUARD 600 – je mobilné dočasné oceľové zvodidlo na rozdelenie jazdných pruhov a presmerovanie dopravy v úrovni zachytenia T3 W2.

Je to novinka na trhu, ktorá sa používa na rozdelenie jazdných pruhov pri potrebe krátkodobých uzávierok alebo na ochranu pracovníkov vo vymedzenom priestore, napr. modernizácia diaľnice D1, schválená Ministerstvom dopravy ČR na použitie pri opravách cestných a diaľničných úsekov, spĺňajúca všetky parametre dočasného mobilného, tzv. „nízkeho zvodidla“ nahradzujúca dopravné značenie.

Ponúkame predaj alebo prenájom dočasných zvodidiel

Dočasné mobilné oceľové zvodidlá sú schválené Ministerstvom dopravy ČR na základe rozhodnutia o schválení MDČR č. j.: 317/2016-120-TN/4 a vyhovujú podľa technických parametrov požiadavkám na modernizáciu diaľničných úsekov (napr. modernizácia diaľnice D1):

Požiadavky ŘSD ČR na dočasné mobilné zvodidlá

Vyhovujú požiadavkám ŘSD ČR (ÁNO/NIE)

DOČASNÉ ZVODIDLÁ – oceľové, oceľovo-betónové, betónové

ÁNO

ÚROVEŇ ZACHYTENIA najmenej v úrovni zachytenia T3

ÁNO

PRACOVNÁ ŠÍRKA najviac v parametri W3

ÁNO (tieto spĺňajú lepší parameter W2)

KONŠTRUKČNÁ ŠÍRKA v päte môže byť max. 500 mm

ÁNO (táto má 250 mm)

VÝŠKA musí byť min. 500 mm, max. 600 mm

ÁNO (táto má 600 mm)

ODRAZKY musia byť vymeniteľné, spĺňajúce nem. predpis z r. 1997

ÁNO

SKÚŠANÉ podľa smernice EN 1317-2

ÁNO

SCHVÁLENIE MDČR a ŘSD ČR

ÁNO

MONTÁŽNY NÁVOD

ÁNO

Jednoduchý zvodidlový systém so zástrčným a zasúvacím koncom bez nutnosti skrutkovania oproti betónovým systémom, jednoduchší na nakladanie a lepšie technické parametre a teda aj výhodnejšia cena, bezpečný variant na ochranu robotníkov a pracovisko pri rekonštrukciách diaľničných úsekov pre potreby krátkodobej alebo dlhodobej uzávierky diaľničných úsekov nahradzujúci dočasné dopravné značenie.

ZLOŽENIE DOČASNÉHO MOBILNÉHO OCEĽOVÉHO ZVODIDLA – základný diel (dĺžka 6 m), koncový diel, odrazka.

Pre nezáväznú cenovú ponuku kontaktujte naše obchodné oddelenie +420 222 324 482.