cz gb de sk pl

Dodání / Montáž / Opravy / Silniční / Zábradelní / Dočasná / Přejezdy SDP v H2 / Dočasné T3 W2 / Frézování silnic

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

Barrierguard - Svodidlo otevíraci pro přejezdy

Schválená mobilní LEHCE ROZEBIRATELNÁ OTEVÍRACÍ SVODIDLA

pro přejezdy SDP ve stupni zadržení H2 schválená podle platných  TP 114 a 203 na základě TPV 246/2020 a vydaného Osvědčení ŘSD ČR (č.j. 24948/18200/2020) ze dne 26.11.2020!

BARRIERGUARD 800 Opening Gate pro přejezdy STŘEDNÍHO DĚLÍCÍHO PÁSU (SDP) je oboustranný ocelový svodidlový systém s integrovanou otevírací bránou přímo ve svodidlovém systému ve stupni zadržení H2. Svodidlo je možné použít pro rychlé otevření přejezdu středního dělcího pásu v případě potřeby přesměrování vedení dopravy nebo pro přesměrování dopravy na jiné komunikace a pro potřeby IZS.

laura metaal

Pracovní šířka: W6 (2,1)

Schválení Ministerstva dopravy - BG 800 Opening Gate

Prohlášení o vlastnostech BG 800 Opening Gate

Naše společnost má výhradní zastoupení svodidlových systémů BG 800, BG 800 Opening Gate a BG 600 v České republice, přičemž montáž provádíme vlastními vyškolenými pracovníky a vlastní montážní technikou.