cz gb de sk pl

Dodání / Montáž / Opravy / Silniční / Zábradelní / Dočasná / Přejezdy SDP v H2 / Dočasné T3 W2 / Frézování silnic

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

Barrierguard - Svodidlo otevíraci pro přejezdy

Schválená mobilní LEHCE ROZEBIRATELNÁ OTEVÍRACÍ SVODIDLA

pro přejezdy SDP ve stupni zadržení H2 schválená podle platných  TP 114 a 203 na základě TPV 246/2022 a vydaného Osvědčení ŘSD ČR v TPV 246/2022 ze dne 12. 10. 2022 (č.j. MD/27266/2021/930)

BARRIERGUARD 800 Opening Gate pro přejezdy STŘEDNÍHO DĚLÍCÍHO PÁSU (SDP) je oboustranný ocelový svodidlový systém s integrovanou otevírací bránou přímo ve svodidlovém systému ve stupni zadržení H2. Svodidlo je možné použít pro rychlé otevření přejezdu středního dělcího pásu v případě potřeby přesměrování vedení dopravy nebo pro přesměrování dopravy na jiné komunikace a pro potřeby IZS.

 

Pracovní šířka: W6 (2,1)

 

Certifikát BG 800 OG

RSD osvědčení BG 800

Naše společnost má výhradní zastoupení svodidlových systémů BG 800, BG 800 Opening Gate a BG 600 v České republice, přičemž montáž provádíme vlastními vyškolenými pracovníky a vlastní montážní technikou.