cz gb de sk pl

Dodání, instalace, opravy silničních a zábr. svodidel N2, H1, H2, H3, H4b, pro přejezdy SDP v H2 a dočasné T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

Barrierguard - Svodidlo otevíraci pro přejezdy

Schválená mobilní LEHCE ROZEBIRATELNÁ otevírací svodidla v ČR pro přejezdy SDP ve stupni zadržení H2 nově schválená podle platných  TP 114 schváleného od 04/2018 !

Schváleno podle TPV 246/2016 v úrovni zadržení H2

BARRIERGUARD 800 Opening Gate pro přejezdy STŘEDNÍHO DĚLÍCÍHO PÁSU (SDP) je oboustranný ocelový svodidlový systém s integrovanou otevírací bránou přímo ve svodidlovém systému ve stupni zadržení H2, tento typ je schválen ŘSD a MDČR podle nových a platných evropských norem dle TPV 246/2016. Svodidlo je možné použít pro rychlé otevření přejezdu středního dělcího pásu v případě potřeby přesměrování vedení dopravy nebo pro přesměrování dopravy na jiné komunikace a pro potřeby IZS.laura metaal

Jedná se o nejrychlejší způsob otevření přejezdu středního dělícího pásu dálnice vyšších a nižších tříd (bývalé rychlostní komunikace) na českém trhu ve stupni zadržení H2, které umožňuje otevření středního dělícího pásu okamžitě bez použití těžké techniky. Pro bližší informace o tomto novém lehce rozebíratelném svodidlovém systému nás neváhejte kontaktovat.

Naše společnost má výhradní zastoupení svodidlových systémů BG 800, BG 800 Opening Gate a BG 600 v České republice