cz gb de sk pl

Dodání / Montáž / Opravy / Silniční / Zábradelní / Dočasná / Přejezdy SDP v H2 / Dočasné T3 W2 / Frézování silnic

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

SVODIDLA, MONTÁŽ SVODIDEL, FRÉZOVÁNÍ

MOBILNÍ DOČASNÁ SVODIDLA T3 W2 OD 1.1.2021 MÁME K DISPOZICI 8 000 m (8 km) !!!

Svodidla – VESIBA, s.r.o.

Silniční, dočasné, mobilní, mostní, zábradelní, lehce rozebíratelná a otevírací svodidla pro přejezdy SDP

Naše obchodní společnost se specializuje na kompletní dodání a montáž všech certifikovaných a schválených typů zádržných systémů používaných v oboru silničního stavitelství na pozemních komunikacích. Svodidlové systémy jako záchytné bezpečnostní zařízení se používají na všech typech pozemních komunikací mezi které patří silnice, dálnice, rychlostní komunikace a místní komunikace. Společnost Svodidla Vesiba si za dobu svého působení vydobyla významnou pozici na trhu silničního stavitelství a je jedním z předních dodavatelů a montážních společností, která se specializuje na záchytná bezpečnostní zařízení (svodidla) v České republice. Odborná montáž je prováděna na základě platných technických podmínek vlastním technickým vybavením.

Svodidla voest alpine - prodej a montáž rakouských svodidel KB1, KB2, KB3 na dálnice

KB2 RH2 C silniční svodidlo jednostranné voest alpine KB2 RH2 C mostní - zábradelní svodidlo voest alpine KB1 MH2 oboustranné svodidlo voest alpine KB1 MH3 oboustranné svodidlo voest alpine

Splňují podmínky předpisů TP 114, TP 203

Nové a moderní schválené svodidlové systémy jsou s úrovní zadržení H1, H2 a H3 jako jednostranné, oboustranné, silniční a zábradelní H4. Svodidla jsou velice jednoduchá pro montáž na pozemní komunikace, výrazně lehčí oproti jiným systémům a tudíž i cenově levnější oproti jiným typům používaných v České republice.

Svodidla Liberty (ArcelorMittal) - prodej a montáž českých svodidel NH a AM

Svodidla VESIBA, s.r.o. je prodejcem certifikovaných a schválených rakouských a českých zádržných svodidlových systémů typu Voest alpine a Liberty v České republice. Nabízíme schválené systémy ve všech stupních zadržení N2, H1, H2, H3, H4 Naše společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČS EN ISO 14000:2016, ČSN 45001:2018. Svodidla typu Voest alpine  a Liberty (ArcelorMittal) jsou certifikovaná a schválená k použití Ministerstvem dopravy a ŘSD ČR na všech typech pozemních komunikací na základě schválených technických podmínek výstavby ŘSD a MDČR.

VÝHRADNÍ ZÁSTOUPENÍ SPIE - OCELOVÝCH LEHCE ROZEBÍRATELNÝCH OBOUSTRANNÝCH SVODIDEL H2, mobilních otevíracích a lehce rozebiratelných, a nově i dočasných ocelových svodidel pro přesměrování dopravy v úrovní zadržení T3 W2. Výhradně zastupujeme certifikovaná a schválená mobilní ocelová svodidla lehce rozebíratelná BARRIERGUARD 800 a otevíratelná svodidla BARRIERGUARD 800 Opening Gate pro přejezdy středního dělícího pásu, pro rychlé rozebrání nebo otevření přejezdu SDP a potřeby IZS v zádržnosti H2 (TPV 246/2022).

Schválení ŘSD+MD ČR - svodidla BG 600 DOČASNÉ T3 W2 Svodidla TPV 246/2022 pro přejezdy SDP LEHCE ROZEBIRATELNÉ BG 800 + BG 800 Opening Gate OTEVÍRACÍ Schválení ŘSD+MD ČR - svodidla BG800   SDP - H2

   BARRIERGUARD 600 – dočasné ocelové mobilní svodidlo              BARRIERGUARD 800 - montáž lehce rozebíratelné  
     rozdělení jízdních pruhů a přesměrování dopravy                     svodidlo na přejezdu SDP (délka 120m a 135m)  
                           T3 W2  - SCHVÁLENO                                                                     H2 - SCHVÁLENO                       

BARRIERGUARD 600 - je mobilní dočasné ocelové svodidlo pro přesměrování dopravy v úrovni zadržení T3 W2

Je to novinka na trhu, která se používá na rozdělení jízdních pruhů při potřebě krátkodobých nebo dlouhodobých uzavírek pozemních komunikací např. "Modernizace dálnice D1, opravy a rekonstrukce D11, I/11, D10, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D55, D52, D49, D48", jsou schválená ŘSD ČR a MDČR k použití při opravách silničních a dálničních úseků, splňující veškeré parametry dočasného mobilního tzv. "nízkého svodida" nahrazující dopravní značení.

SLOŽENÍ DOČASNÉHO OCELOVÉHO SVODIDLA - základní díl (délky 6m), koncový díl, odrazka.

Dočasná mobilní ocelovo-betonová svodidla jsou schválena Ministerstvem dopravy ČR a ŘSD ČR na základě rozhodnutí o schválení výrobku na pozemních komunikacích č.j.: 317/2016-120-TN/4, č.j.: MD/27266/2021/930/4 a vyhovují podle technických parametrů požadavkům na modernizaci dálničních úseků. 

Tento speciální svodidlový systém patří mezi výrobky schválené Ministerstvem dopravy podle § 124 odst. 2c)  zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Dočasná mobilní ocelovo-betonová svodidla T3 W2

Nabízíme prodej nebo pronájem ocelových dočasných svodidel T3 W2

Požadavky ŘSD ČR na dočasná mobilní svodidla Vyhovují požadavkům (ANO/NE)
DOČASNÁ SVODIDLA - ocelová, ocelovo-betonová, betonová ANO
ÚROVEŃ ZADRŽENÍ nejméně musí mít úroveň T3 ANO
PRACOVNÍ ŠÍŘKA nejvýše v parametru W3 ANO (tato splňují lepší parametr W2)
KONSTRUKČNÍ ŠÍŘKA v patě může být max. 500 mm ANO (tato má 250 mm)
VÝŠKA musí být min. 500 mm, max. 600 mm ANO (tato má 600 mm)
ODRAZKY musí být vyměnitelné, splňující něm. předpis z r. 1997 ANO
ZKOUŠENO dle směrnice EN 1317-2 ANO
SCHVÁLENÍ MDČR a ŘSD ČR ANO
MONTÁŽNÍ NÁVOD ANO

Jednoduchý svodidlový systém se zástrčným a zasouvacím koncem bez nutnosti šroubování oproti betonovým systémům, jednoduší na nakládání a lepší technické parametry a tudíž i výhodnější cena, bezpečná varianta pro ochranu dělníků a pracoviště při rekonstrukcích dálničních úseků pro potřeby krátkodobé nebo dlouhodobé uzavírky dálničních úseků nahrazující dočasné dopravního značení.

SLOŽENÍ DOČASNÉHO MOBILNÍHO OCELOVÉHO SVODIDLA - základní díl (délky 6m), koncový díl, odrazka

SVODIDLA PRO PŘEJEZDY SDP

Nově nabízíme schválený typ holandského mobilního ocelového svodidla BARRIERGUARD 800 ve stupni zadržení H2 a BARRIERGUARD 800 Opening Gate ve stupni zadržení H2 pro přejezdy středního dělícího pásu. Jedná se o průběžné svodidlo snadno rozebíratelné nebo otevíratelné pro potřeby rychlého přesměrování dopravy nebo potřeby IZS. Schváleno na základě TPV 246/2022. Platné certifikáty a prohlášení o vlastnostech výrobku a schválení od Ministerstva dopravy a ŘSD ČR k použití především na přejezdných pásech středního dělícího pruhu dálnice, rychlostní komunikace nebo silnice I. třídy. Předností je časově rychlý a cenově výhodný  tzv."zacvakávací systém" bez nutnosti šroubování oproti obdobným systémům, velké časové úspory při montáži a při otevření přejezdu SDP při přesměrování provozu není potřeba dalšího nákladného technického vybavení.

Technické vybavení společnosti umožňuje provádět související údržbové práce při opravách záchytných zařízení a při odstraňování vzniklých škod na majetku po dopravních nehodách na silnicích, mostních objektech nebo při výměnách svodidel při požadavku zvýšení stupně zadržení. Dodání a instalace všech typů svodidlových systémů v různých stupních zádržností provádíme vlastní strojní technikou a technickým vybavením dle požadavku zákazníka. Montáž je prováděna odborně vlastním strojním a technickým vybavením.                                                                       

FRÉZOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC - VESIBA

Novinka - silniční fréza WIRTGEN W130CFi

Dopravu realizujeme na místo vlastním tahačem s podvalníkem a zametení vlastním samosběrem

Pro více informací klikněte ZDE

Pořízení silniční frézy bylo spolufinancováno Evropskou unií.