cz gb de sk pl

Dodání / Montáž / Opravy / Silniční / Zábradelní / Dočasná / Přejezdy SDP v H2 / Dočasné T3 W2 / Frézování silnic

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

VOESTALPINE

TABULKA TYPŮ A ZÁDRŽNOSTÍ

Tabulka výkonových parametrů svodidel voestalpine Kremsbarrier podle úrovně zadržení. Všechny hodnoty odpovídají naměřeným hodnotám při provedených nárazových zkouškách. Rakouská svodidla voest-alpine, jsou certifikována a schválena ŘSD ČR a MDČR pro použití n a všech typech komunikací, disponují platným evropským CE certifikátem, platným prohlášením o vlastnostech výrobku, schválením MDČR a technickými podmínkami TPV 168/2019 - Ocelová svodidla Voestalpine.

SVODIDLA PRO SILNICE   

Úroveň zadržení

Svodidlo

3D

Třída výrobků

Použití

Typový list

Dwg

N2

KB1 RN2 C

jpg.

N2-A-W5

silnice jednostranné

E112

dwg

KB1 RN2 V

jpg.

N2-A-W5

silnice jednostranné

E108

dwg

KB1 RN2 V bikePROTECT

jpg.

N2-B-W3

silnice jednostranné

E115

dwg

KB3 RH2 B

jpg.

N2-A-W3

silnice jednostranné

C306

dwg

H1

KB1 RH1 C

jpg.

H1-A-W4

silnice jednostranné

D120

dwg

KB1 RH1 V

jpg.

H1-A-W4

silnice jednostranné

D113

dwg

KB1 RH1 B

jpg.

H1-A-W5

silnice jednostranné

D107

dwg

H2

KB1 RH2

jpg.

H2-A-W5

silnice jednostranné

C105

dwg

KB1 MH2

jpg.

H2-B-W4

silnice oboustranné

C108

 

dwg

KB3 RH2 B

jpg.

H2-B-W5

silnice jednostranné

C306

dwg

KB3 RH2

jpg.

H2-A-W5

silnice jednostranné

 

C301

dwg

KB2 RH2 C

jpg.

H2-A-W5

silnice jednostranné

 

C206

dwg

KB2 RH2 C

jpg.

H2-A-W5

silnice oboustranné

C209

dwg

 

H3

KB1 RH3

jpg.

H3-A-W5

silnice jednostranné

B106

dwg

KB1 MH3

jpg.

H3-A-W5

silnice oboustranné

B101

dwg

H4b

KB3 RH4

jpg.

H4b-A-W4

silnice jednostranné

A301

dwg

KB3 RH4 V

jpg.

H4b-B-W5

silnice jednostranné

A305

dwg

SVODIDLA PRO MOSTY a NA BETONOVÉ ŘÍMSY

Úroveň zadržení

Svodidlo

3D

Třída výrobků

Použití

Typový list

Dwg

H1

KB1 RH1 C

jpg.

H1-B-W3

mosty jednostranné

D123

dwg

H2

KB1 RH2

jpg.

H2-B-W3

mosty jednostranné

C102

dwg

KB1 RH2 K

jpg.

H2-B-W5

mosty zábradelní

C106

dwg

KB2 RH2 C

jpg.

 

H2-B-W3

mosty zábradelní

C210

dwg

KB3 RH2

jpg.

H2-A-W5

mosty jednostranné

C302

dwg

H3

KB1 RH3

jpg.

H3-B-W5

mosty jednostranné

B105

dwg

KB3 RH3 V

jpg.

H3-B-W5

mosty zábradelní

B302

dwg

H4b

KB3 RH4

jpg.

H4b-B-W5

mosty jednostranné

A302

dwg

SPECIÁLNÍ SVODIDLA PRO MOTORKÁŘE A PŘEJEZDY

Úroveň zadržení

Svodidlo

3D

Třída výrobků

Použití

Typový list

Dwg

N2

KB1 RN2 V bikePROTECT

jpg.

N2-B-W3

silnice jednostranné

E115

dwg

H2

KB1 RH2 MUF

jpg.

H2-B-W5

přejezd dělícího pásu

C109

dwg

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SYSTÉMŮM*

Koncovka

Typové listy přechodový díl

Typové listy přechodový díl

Svodidlo betonové

pdf

ze silnice na silnici

ze silnice

na most

S1 silnice na beton

 

ze silnice na silnici

ze silnice

na most

S2 silnice na beton

 

ze silnice na silnici

ze silnice

na most

S3 silnice na beton

VÝŠKOVÉ NÁBĚHY DLOUHÉ A KRÁTKÉ NEBO KONCOVÉ DÍLY*

S1

S2

S3

Krátký pdf

Krátký pdf

Krátký pdf

Dlouhý pdf

Dlouhý pdf

Dlouhý pdf

*bližší informace k jednotlivým typům voestalpine poskytneme na vyžádání, kompletní seznam naleznete v Tabulce typů a zádržností

Konstrukční prvky jednotlivých typů svodidlových systémů jsou vyráběny moderními technologiemi v rakouském závodě. Na základě požadavku zákazníka nebo investora provádíme přejímky materiálu přímo v tomto výrobním závodě. Významnou vlastností námi nabízených kvalitních výrobků je vysoce hodnotná protikorozní ochrana. Všechny části našich svodidlových systémů jsou žárově zinkovány podle normy EN ISO 1461, Voestalpine pro svodnice používá vlastní vysoce kvalitní legovanou ocel s označením Leit 4. Veškeré svodidlové systémy jsou jednoduše napojitelné na jakákoli jiné svodidla. V současné době je schváleno 28 typů, které mají platná schválení k použití v České republice.

TYPOVÁ OZNAČENÍ VE VÝKAZECH VÝMĚR

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA                  A MONTÁŽ
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA                  A MONTÁŽ
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA                    A MONTÁŽ

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DODÁVKA                 A MONTÁŽ

SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA                   A MONTÁŽ

SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA                    A MONTÁŽ

SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA        A MONTÁŽ

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA

A MONTÁŽ

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ

SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA               A MONTÁŽ