cz gb de sk pl

Dodání / Montáž / Opravy / Silniční / Zábradelní / Dočasná / Přejezdy SDP v H2 / Dočasné T3 W2 / Frézování silnic

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A TECHNIKA

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A MONTÁŽNÍ TECHNIKA

Společnost VESIBA, s.r.o. používá při své činnosti od počátku vlastní strojní a technické vybavení. K dispozici máme ihned několik homologovaných beranících strojů specializovaných k beranění svodidlových sloupků a následné montáži silničních svodidel používaných ve státech Evropské unie. K přepravě materiálu a techniky využíváme vlastní montážní vozidla a speciální nákladní automobily s hydraulickou rukou. Na základě naší vybavenosti jsme schopni nainstalovat velké množství běžných metrů svodidel v krátkém časovém úseku, v maximální možné kvalitě s ohledem na místní podmínky terénu a technické požadavky objednatele nebo investora. Máme zkušenosti s realizací na silničních a dálničních úsecích v České republice i v zahraničí. Oproti jiným společnostem realizujeme veškeré montáže vlastní technikou a vyškolenými pracovníky pro montáže všech typů svodidlových systémů.

RYCHLÉ OBJEDNACÍ A DODACÍ TERMÍNY PRO MONTÁŽE SVODIDEL

Jelikož máme zkušenosti s instalacemi svodidel jak v dlouhých tak i krátkých úsecích jsme schopni díky naší vybavenosti v případě potřeby navýšit objem prováděných realizací na maximální možnou úroveň pro splnění požadovaného termínu dokončení stavby investora.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ JE ZÁKLADEM ÚSPĚŠNÉ REALIZACE

Varibialita a kompatibilita našeho strojního a technického vybavení je přizpůsobena a pravidelně obnovována. Máme dlouholeté zkušenosti s beraněním do různých druhů podloží a následné montáži svodidel jak na rovných úsecích silnic a dálnic, v zatáčkách, ve stoupacích a připojovacích pruzích, dálničních sjezdech a nájezdech, v krajových a středových pásech nebo i v těžko přístupných terénech. Dosahujeme maximální možné výškové roviny, kterou jsme schopni zajistit variabilitou našeho strojního vybavení a následnou speciální technikou montáže. Vlastníme několik homologovných beranidlových strojů k instalaci svodidlových sloupků do podloží.

Novinka - PRONÁJEM NÁKLADNÍHO TAHAČE S VYSOKONOSNOSTNÍM PODVALNÍKEM NEBO PLOŠINOU

Novinka - PRONÁJEM NÁKLADNÍHO VOZIDLA S HYDRAULICKOU RUKOU

Novink - PRONÁJEMM ZAMETACÍHO SAMOSBĚRU NA ASFALTOVÉ NEBO BETONOVÉ POVRCHY

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A TECHNIKA

 • VLASTNÍ BERANIDLOVÉ STROJE k beranění do různých typů podloží
 • BERANIDLOVÁ KLADIVA vysokopevnostní technické zařízení profilů sloupků V, C, U, UE, IPE, SIGMA, HEA
 • VÝSUVNÁ RAMENA do vzdálenosti až 2,5 m z jednoho místa
 • SPECIÁLNÍ BERANÍCÍ ZATLOUKACÍ STROJ do vzdálenosti až 4,5 m z jednoho místa na opravy po dopravních nehodách
 • RUČNÍ BUCHARY pro menší opravy svodidel
 • VLASTNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA s hydraulickou rukou
 • SPECIÁLNÍ MONTÁŽNÍ AUTOMOBILY s kompletním montážním vybavením
 • VRTACÍ SOUPRAVY na zábradlní svodidla (pro vrtání do římsy)
 • MOBILNÍ CENTRÁLY
 • MOBILNÍ KOPRESORY
 • FRÉZA WIRTGEN W130 CFi
 • VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
 • TAHAČ MB S VYSOKONOSNOSTNÍM PODVALNÍKEM
 • ZAMETACÍ SAMOSBĚR

MONTÁŽ SILNIČNÍCH SVODIDEL

 • BERANĚNÍ svodidlových sloupků do násypu, asfaltových povrchů i do těžkých podloží
 • INSTALACE svodidlových systémů do krajového nebo středového pásu v úrovni zadržení N2, H1, H2, H3, H4b
 • INSTALACE dočasných mobilních svodidlových systémů T3 W2
 • MONTÁŽ oboustranných svodidel do středového pásu s ochranou proti podjetí
 • MONTÁŽ lehko rozebiratelných svodidel v úrovni zaržení H2 pro přejezdy SDP
 • MONTÁŽ mobilních otevíracích svodidel pro přejezdy středního dělícího pásu v úrovni zadržení H2
 • MONTÁŽ přídavného zábradlí na svodidla jako certifikovaný prvek (příslušenství ke svodidlům)
 • VÝHRADNÍ ZÁSTUPCE holandského výrobce mobilních svodidel BG 600 a lehce rozebiratelných BG800
 • TLUMIČE NÁRAZU na komunikace 110 P, 110 V, 80 P, 80 V
 • NAPOJENÍ stávajících svodidel na jiné typy
 • UKONČENÍ krátkým nebo dlouhým výškovým náběhem, případně zaoblenou koncovkou
 • vyškolený tým pracovníků u výrobce
 • disponujeme několika montážními skupinami

MONTÁŽ DOČASNÝCH OCELOVÝCH SVODIDEL

 • PRONÁJEM nebo PRODEJ a MONTÁŽ dočasných ocelových svodidel pro uzavírky silnic pro přesměrování dopravy JÍZDNÍCH PRUHŮ nebo pro oddělení pracovního místa při opravě silnic a dálnic nebo při záboru komunikací
 • VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ dočasných ocelovo-betonových svodidel BARRIERGUARD 600 v úrovni zadržení T3 W2
 • MONTÁŽ a DEMONTÁŽ vlastní strojní technikou
 • MONTÁŽ ODRAZEK VE SMĚRU JÍZDY
 • PŘÍDAVNÉ REFLEXNÍ ODRAZKY na svodidla v oranžové barvě

MONTÁŽ ZÁBRADELNÍCH A MOSTNÍCH SVODIDEL

 • KOTVENÍ sloupků na římsy H1, H2, H3, H4 (0 mm – 120 mm, 0 mm – 150 mm)
 • VRTÁNÍ otvorů do betonu
 • PROTIKOROZNÍ A OCHRANNÉ NÁTĚRY v zinku nebo v požadované barvě RAL
 • ZÁBRADELNÍ VÝPLNĚ svislé, vodorovné, sítě, tahokov, polyuretánové, bez výplně

OPRAVY PO DOPRAVNÍCH NEHODÁCH

 • OPRAVY a výměny všech svodidlových prvků po dopravních nehodách, vyřizování potřebných náležitostí s pojišťovnami

DEMONTÁŽ SVODIDEL A ZÁBRADLÍ

 • DEMONTÁŽ nevyhovujících svodidlových systémů, které nesplňují požadavky norem a bezpečnostních parametrů

Dodáváme a montujeme schválené typy svodidlových systémů rakouského výrobce Voestalpine, holandského výrobce mobilních a dočasných svodidel Laura Metaal a českého výrobce Liberty (svodnice typu ArcelorMittal, Nová Huť) a další.

Všechny prvky používaných svodidlových systémů máme pro naše zákazníky k okamžitému odběru NA SKLADĚ v našem skladovém areálu v ČR.