cz gb de sk pl

Dodání / Montáž / Opravy / Silniční / Zábradelní / Dočasná / Přejezdy SDP v H2 / Dočasné T3 W2 / Frézování silnic

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

VESIBA - prodej a montáž

VESIBA, s.r.o.  - DIVIZE SVODIDEL A FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK

VŠECHNY SCHVÁLENÉ TYPY MÁME PRO ZÁKAZNÍKY IHNED K ODBĚRU NA SKLADĚ V ČR

Společnost VESIBA, s.r.o. je v České republice sídlící v Praze je prodejcem a montážní firmou svodidlových systémů rakouského výrobce Voestalpine a českého výrobce ARCELOR MITTAL, používaných v silničním stavitelství v České republice. Všechny nabízené svodidlové systémy mají vydány platné schvalovací protokoly od Ministerstva dopravy a ŘSD ČR k použití na všech typech pozemních komunikací v České republice.

Firma Voestalpine Straßensicherheit GmbH, se specializuje na výrobu záchytných svodidlových systémů označovaných jako "KREMSBARRIER" splňující přísné požadavky na výrobní kvalitu všech konstrukčních dílů. Veškeré prvky jsou vyvíjeny a vyráběny moderními technologiemi přímo ve výrobním závodě v Rakousku. Koncern Voestalpine AG je předním celosvětovým producentem a zároveň výrobcem mnoha ocelářských výrobků používaných ve strojírenství, ve stavebnictví, automobilovém průmyslu, logistice, do jehož skupiny patří i výrobce silničních a mostních záchytných systémů, který zahrnují široké spektrum úrovní zadržení N2, H1, H2, H3, H4b s mnoha variantami pracovních šířek.

SCHVÁLENÍ PRO SVODIDLA

Svodidla voestalpine a Liberty (dříve Arcelor Mittal) jsou řádně certifikovaná a odzkoušená dle EN 1317-2, 5. Jejich kvalita byla ověřena nárazovými zkouškami akreditovanou zkušebnou v EU, mají platné CE certifikáty, jsou schválená pro použití na všechny typy pozemních komunikací Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ministerstvem dopravy ČR, přičemž svodidlové systémy Voestalpine a Liberty (ArcelorMittal) mají schválené technické podmínky a tudíž splňují všechny legislativní požadavky pro jejich používaní na všech typech pozemních komunikacích v České republice.

SVODIDLOVÉ SYSTÉMY Voestalpine a LIBERTY (dříve ARCELOR MITTAL) MÁME SKLADEM V ČR IHNED K ODBĚRU

SVODIDLA VE VŠECH ÚROVNÍCH ZADRŽENÍ

Záchytné bezpečnostní systémy voestalpine jsou schváleny ve všech stupních zadržení N2, H1, H2, H3, H4b. Tato svodidla umožňují široký výběr typu svodidlového systému již v přípravě projektování stavby, které obsahují široké spektrum pracovních šířek pro různé situace. Jejich použití umožňuje komplexní řešení od jednoduchého provedení systému, po časovou rychlost montáže a celkové cenové úspory při realizaci a to v požadované kvalitě. Svodidla typu Voestalpine KREMSBARRIER a LIBERTY (Arcelor Mittal) NH4, AM jsou certifikovaná a pro jejich usazování na silnicích a mostních objektech jsou schválena Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na základě schvalovacích protokolů a technických podmínek.

Cenově nejlevnější schválený mostní svodilový systém KB1 RH1 C v úrovni zadržení H1 pro (mosty, římsy, propustky)

SVODIDLA SE ZNAČKOU CE

Všechna námi nabízená silniční, mostní a zábradelní svodidla voestalpine byla řádně odzkoušena nárazovými zkouškami akreditovaným zkušebním ústavem, mají platné certifikáty vydané evropským certifikačním orgánem s označení CE a jsou schválena k používání na všech typech pozemních komunikací splňující všechny požadavky platných ČSN a EN. Svodnice voestalpine mají profily typu S1, S2A, S3, které mají přechodové díly, a tudíž je možné napojovat je i na různé typy svodidlových systémů. Pro ukázky z některých realizací přejděte do oddílu Fotogalerie.

INSTALACE A PRODEJ VŠECH TYPŮ SCHVÁLENÝCH SVODIDEL

Naše společnost provádí dodávky, montáže, beranění sloupků, instalace, montáže tlumičů nárazu a dočasných svodidel na silnice I., II. III. třídy, dálnice I. a II. kategorie, místní komunikace, parkovací domy, cyklostezky, parkoviště, halové a skladové areály. Technické zázemí a strojní vybavení umožňuje provádět i některé související údržbové práce na dopravních zařízeních při odstraňováním vzniklých škod na majetku správců pozemních komunikací po dopravních nehodách. Naše služby využívají přední stavební společnosti z oboru silničního stavitelství, správci komunikací a další investoři v inženýrském a pozemním stavitelství. Pro bližší představu přejděte do oddílu Reference.

VESIBA - SILNIČNÍ A ZÁBRADELNÍ SVODIDLA, MONTÁŽ SVODIDLA, FRÉZOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC